Programiraj svoju karijeru
 
BCA Logo

/ ZA PARTNERE

Naš partnerski odnos sa kompanijama i organizacijama temelji se na rastućoj potrebi za IT stručnjacima koji vladaju najtraženijim programskim jezicima i poseduju praktična znanja, brzo i efikasno primenjiva u različitim oblastima poslovanja.

Iza nas stoji tim vrhunskih profesionalaca i višegodišnje iskustvo u izradi sofisticiranih rešenja u oblasti digitalnih tehnologija – reputacija kompanije koja, sa sedištem u San Francisku, prenosi aktuelna dostignuća iz informatičke prakse 21. veka.

Naša saradnja se može ostvariti u više oblika:

1

Stipendiranje mladih ljudi u cilju njihovog lakšeg i bržeg pronalaženja zaposlenja.

2

Stipendiranje naših polaznika za čijim stručnim profilom postoji konkretna potreba u vašem poslovanju.

3

Obavljanje prakse u vašoj kompaniji, pri čemu našeg polaznika tokom ili nakon tog perioda možete zaposliti.

4

Uključivanje vaših zaposlenih u pohađanje kurseva iz programskih jezika, bilo da je u pitanju sticanje novih ili unapređenje njihovih postojećih veština.

Zahvaljujući saradnji sa školom, naši partneri ulažu i u budućnost šire zajednice tako što doprinose stvaranju vrhunski obučenih programera koji, zahvaljujući znanjima stečenim kod nas, idu u korak sa aktuelnim globalnim trendovima u ovoj oblasti.

Partnerstvo podrazumeva i različite oblike promotivne podrške s naše strane: od vidljivog mesta u školskim prostorijama i na našoj internet prezentaciji, preko mogućnosti da svoje stipendije ili druge oblike sponzorstva javno predstavite u okviru promovisanja škole putem medija do toga da u našoj školi možete popularizovati svoje poslovne aktivnosti pred polaznicima, ali i među predstavnicma drugih partnerskih firmi i organizacija.

Ostajemo otvoreni za sve sugestije po pitanju saradnje u ovom domenu, u skladu sa vašim specifičnim potrebama i zahtevima.

BCA Logo
Hand made with love by IM Republic